האפשרות האחרונה לקצין המשטרה 10 מוצרי מכירה בלתי ניתנים להחלפה אלה ב- Nike UK