אומברו מצטרף למירוץ הנעליים של אבא עם הטרנדים של Umrunner