10 ניקים חמים שנמצאים איכשהו עדיין במלאי אצל מר פורטר!