יתר על המידה כמו גם PUMA לשחרר את התא הפוסט-אפוקליפטי ‘כוח קורן’