וינטג ‘של לוי הופך לאחור את השעון ל 555 עם שחרור זה 501 יום