הוסף קצת סגנון עדין בחזרה להתקפותיך עם הירי השוחח הזה